Yêu cầu thông tin
TIẾP XÚC
  • Dầu silicone dimethyl

  • Chất trám silicone trung tính

  • Bột silic bốc khói

  • Keo dính Acrylic

  Lyrin Industrial Corporation Limited

  Lyrin Industrial Corporation Ltd được công nhận là nhà sản xuất giải pháp silicone trên toàn thế giới tại Trung Quốc và cung cấp hàng hóa chất lượng.
  Danh mục phổ biến Tất cả các